User menu

Semnătura electronică

        Succesul edificării unei societăţi informaţionale, implementării guvernării electronice, dezvoltării mediului de afaceri în concordanţă cu cerinţele contemporane în orice stat este imposibil fără implementarea institutului semnăturii electronice. Istoricul semnăturii electronice în Republica Moldova este scurt, dar valoros şi de succes, reieşind din complexitatea şi caracterul inovativ a obiectivelor.

 

         Semnătură electronică reprezintă datele în formă electronică, care sunt ataşate la sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care sunt utilizate ca metodă de autentificare.

 

        Parlamentul Republicii Moldova în anul 2014 a adoptat Legea nr.91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic, care expres stipulează că Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova este organul competent, responsabil de elaborarea şi promovarea politicii de stat şi de exercitarea controlului în domeniul aplicării tuturor tipurilor de semnături electronice.

 

          Principalele obiective ale SIS în domeniul aplicării semnăturii electronice sunt:

  1. elaborarea politicii de stat în domeniul semnăturii electronice

  2. efectuarea acreditării prestatorilor de servicii de certificare şi asigurarea ţinerii, actualizării şi accesului public la datele Registrului de evidenţă a prestatorilor de servicii de certificare

  3. monitorizarea şi controlul respectării cerinţelor la prestarea serviciilor de certificare în domeniul aplicării tuturor tipurilor de semnături electronice

  4. avizarea dispozitivelor de creare şi/sau verificare a semnăturii electronice şi produselor asociate semnăturii electronice

  5. exercitarea funcţiei prestatorului de servicii de certificare de nivel superior pentru prestatorii de servicii de certificare acreditaţi în domeniul aplicării semnăturii electronice avansate calificate