User menu

Reforma

Aspiraţiile europene ale Republicii Moldova a determinat schimbarea profundă a modelului instituţional numit generic REFORMA SIS, care vizează cu prioritate absolută alinierea la standardele serviciilor de intelligence consacrate, ceea ce impune garantarea unui dialog profesional continuu, coerent, credibil şi orientat spre rezultat.

 

Suntem preocupaţi ca Republica Moldova să aibă o structură de intelligence eficientă şi puternică.

 

Reforma SIS va însemna: reconstruirea întregii structuri. Rezultatele concrete ale acestui proces, recent demarat, vor începe să fie vizibile în 4-5 ani.

 

De acum încolo trebuie să reuşim:

  • concentrarea activităţii pe direcţiile prioritare definite în baza Strategiei de reformare a SIS;
  • reorientarea rapidă către probleme, zone sau spaţii de interes, în conformitate cu priorităţile imediate sau de perspectivă;
  • înnoirea accentuată a segmentului de comandă, cu conducători legitimi şi legitimaţi datorită experienţei şi credibilităţii profesionale, cunoscuţi şi recunoscuţi de sistem, cu o carieră cuantificabilă şi promovaţi pe criterii transparente.

Aceste reuşite vor fi posibile datorită întrunirii a mai multor condiţii, iar cea care primează ţine de existenţa voinţei politice.

 

Reformarea este axată pe sporirea capacităţii intelectuale şi operaţionale a SIS, pentru a putea sesiza si acţiona intr-un mediu de securitate naţional, regional şi internaţional extrem de dinamic.

 

Principalii indicatori orientaţi spre consolidarea puterii intelectuale si de acţionare a SIS:

  • abordarea complexă şi multidimensională a securităţii naţionale;
  • creşterea preciziei analitice;
  • reacţie rapida si capacităţi care corespund situaţiilor de criza;
  • management instituţional performant care ar intensifica calitatea muncii de informaţii.

Obiectivul actual: menţinerea SIS drept un serviciu flexibil, adaptat permanent contextului intern şi extern în care funcţionează, cu o atitudine activ-anticipativă.

 

Obiective pentru viitor: implementarea reformei în domeniul resurselor umane, al misiunilor si obiectivelor Serviciului.