User menu

Publicații

01 Martie 2013
4,848

Monografia este recomandată spre publicare de Consiliul ştiinţific al INIS şi Senatul Universităţii de Studii Europene din Moldova şi poate fi găsită la Biblioteca Naţională, Biblioteca Publică de Drept, Biblioteca Universităţii de Stat din Moldova.