User menu

Prezentarea domeniului Protecţia secretului de stat

Protecţia Secretului de Stat reprezintă un ansamblu de măsuri organizatorico-juridice, care fac  parte  din  sistemul  naţional  de  protecţie  a  secretului  de  stat,  privind  metodele  şi mijloacele utilizate de protejare a informaţiilor şi a purtătorilor materiali de informaţii atribuite la secret de stat, precum şi acţiunile întreprinse în acest domeniu, care se referă inclusiv la:  
        1) secretizarea şi desecretizarea informaţiilor;
        2) cerinţele înaintate faţă de autorităţile publice, alte persoane juridice şi personalul acestora cu privire la protecţia secretului de stat;  
      4)întocmirea,   evidenţa,   păstrarea,   procesarea,   multiplicarea,   utilizarea,   transmiterea,distrugerea informaţiilor atribuite la secret de stat;
       5) protecţia secretului de stat prin măsuri de ordin juridic şi de ordin procedural, măsuri de protecţie   fizică,   de   protecţie   a   sistemelor   informaţionale,   de   telecomunicaţii,   precum   şi   apersonalului;  
       6) exercitarea controlului asupra măsurilor referitoare la protecţia secretului de stat.
Protecţia secretului de stat şi exercitarea controlului privind asigurarea păstrării şi prevenirii scurgerii informaţiilor ce constituie secret de stat şi altor informaţii importante pentru stat, prezintă una  din  atribuţiile  de  bază  în  activitatea  Serviciului  de  Informaţii  şi  Securitate al Republicii Moldova, specificată în Legea nr. 753 din 23.12.1999, privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Legea nr. 245 din 27 noiembrie 2008 cu privire la  secretul de stat şi Legea59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţii.
 
        Evoluţia principalelor riscuri şi ameninţări privind scurgerea de informaţii protejate de stat în domeniul apărării naţionale, economiei, ştiinţei şi tehnicii, relaţiilor externe, securităţii statului,asigurării  ordinii  de  drept  şi  activităţii  autorităţilor  publice,  a  căror divulgare  neautorizată  sau pierdere este de natură să aducă  atingere intereselor şi/sau securităţii Republicii Moldova, impun amplificarea rolului  Serviciului în calitatea sa de generator de securitate la organizarea sistemului naţional de protecţie a secretului de stat.
 
      Serviciului  îi  revine  rolul-cheie  în  prevenirea,  minimalizarea  şi  anihilarea proceselor de insecuritate în domeniul protecţiei secretului de stat, prin identificarea anticipată a ameninţărilor şi a riscurilor,  prin  evaluarea  provocărilor  şi  a  oportunităţilor  strategice, prin  aplicarea  unor  mijloace tehnice  eficiente,  prin  informarea  autorităţilor  competente în  vederea  adoptării  deciziilor  ce  se impun.