User menu

Istoric

ETAPELE CONSTITUIRII SERVICIILOR SPECIALE ALE REPUBLICII MOLDOVA

 

• 1991, 9 septembrie – prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.196  este desfiinţat Comitetul Securităţii de Stat al Republicii Moldova, în baza acestuia fiind creat Ministerul Securităţii Naţionale al Republicii Moldova.

 

• 1991, 16 septembrie – Guvernul Republicii Moldova aprobă atribuţiile de bază şi structura MSN. Asigurarea pazei frontierei de stat fiind una din împuternicirile de bază ale Ministerului Securităţii Naţionale.

 

• 1992, 6 aprilie – este aprobat Regulamentul MSN al Republicii Moldova.

 

• 1993, 11 august – prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.125 cu privire la Direcţia contraspionaj, se transferă Direcţia contraspionaj din Ministerul Apărării al Republicii Moldova în cadrul Ministerului Securităţii Naţionale, fiind subordonată nemijlocit Comandantului Suprem al Forţelor Armate.

 

• 1995, 31 octombrie –  de către Parlamentul Republicii Moldova sunt adoptate Legile privind securitatea statului şi organele securităţii statului, promulgate la 31 ianuarie 1997 de Preşedintele Republicii Moldova.

 

• 1997, 9 septembrie  - cu prilejul împlinirii a 6 ani de la crearea MSN al Republicii Moldova, printr-un Decret prezidenţial, este instituită sărbătoarea profesională – Ziua lucrătorilor din organele securităţii statului.

 

• 1999, 16 noiembrie - prin Legea Republicii Moldova nr.676-XIV, Ministerul Securităţii Naţionale este reorganizat în Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) al Republicii Moldova, organ de stat  specializat  în domeniul asigurării securităţii de stat.

 

• 1999, 23 decembrie – de către Parlamentul Republicii Moldova se adoptă Legea nr.753-XIV cu privire la Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, fiind  stabilite principalele sarcini şi atribuţii ale instituţiei.

 

• 2000, 18 ianuarie – din componenţa SIS este retras Departamentul Trupelor de Grăniceri al RM şi reorganizat într-o autoritate publică.

 

• 2002, 10 septembrie - prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1192, în cadrul Serviciului, în baza Centrului de Instruire al SIS, este înfiinţat Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate, cu statut de instituţie de învăţămînt superior.

 

• 2005, 22 iulie – prin Legea nr.177- XVI pentru modificarea Legii nr. 753 – XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, au fost expuse într-o redacţie nouă atribuţiile Serviciului, fiind exclusă competenţa de efectuare a urmăririi penale.

 

• 2006, 13 noiembrie - în baza Hotărîrii Guvernului RM nr.1295 este creat Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, organ abilitat cu dirijarea, coordonarea şi realizarea măsurilor de combatere a terorismului. 

 

• 2007, 19 iulie - de către Parlamentul Republicii Moldova este aprobată Legea  nr. 170 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate. 

 

• 2009, 10 februarie - prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 124, Institutului Naţional de Informaţii şi Securitate, i se conferă numele „Bogdan, Întemeietorul Moldovei”.

 

• 2010, 13 februarie – în baza Hotărîrii Guvernului RM nr. 84 cu privire la transmiterea unei întreprinderi de stat, Centrul de Telecomunicaţii Speciale( CTS) trece din gestiunea Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova în gestiunea Cancelariei de Stat (CTS a fost creat în subordinea SIS la 11 iunie 2002 – prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 735 cu privire la sistemele speciale de telecomunicaţii ale Republicii Moldova – întru protejarea informaţiilor importante pentru stat, crearea, administrarea şi asigurarea funcţionării şi dezvoltării sistemelor naţionale speciale de telecomunicaţii).