User menu

Exerciţiul antiterorist „ENA - 2012”

Verificarea mecanismului de interacţiune dintre autorităţile publice abilitate cu prevenirea şi combaterea terorismului.