User menu

Serviciul de Informaţii şi Securitate, 28 de ani în slujba cetăţeanului, societăţii şi a statului

Serviciul de Informaţii şi Securitate sărbătoreşte astăzi, 9 septembrie curent, Ziua lucrătorilor din organele securităţii statului şi cea de-a XXVIII-a aniversare de la crearea serviciului special al Republicii Moldova. La festivitate au participat Igor Dodon, preşedinte al Republicii Moldova, Comandant Suprem al Forţelor Armate, Maia Sandu, Prim-ministru al Republicii Moldova, conducători ai instituţiilor care raportează Parlamentului Republicii Moldova, membri ai Cabinetului de Miniştri, ex-conducători ai SIS şi alţi invitaţi de onoare.

 


Igor Dodon, preşedintele Republicii Moldova, a adresat ofiţerilor de informaţii un mesaj de felicitare în care a menţionat: „Pe parcursul a 28 de ani, Serviciul de Informaţii şi Securitate a demonstrat că este un pilon de bază în sistemul de asigurare a securităţii naţionale şi mereu şi-a dovedit importanţa în acţiunile de protejare a valorilor democratice. Asigurarea securităţii naţionale reprezintă un proces continuu şi complex, care necesită o conformare cu imperativul timpului”.  În context, Dumnealui i-a asigurat pe angajaţii SIS de sprijinul deplin şi necondiţionat al instituţiei prezidenţiale.

 


Prim-ministrul Maia Sandu, în adresarea sa către ofiţeri a enunţat că Serviciul de Informaţii şi Securitate trebuie să devină o instituţie independentă, care are drept scop unic protejarea societăţii şi a statului împotriva riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, promovarea valorilor democratice şi a intereselor naţionale ale Republicii Moldova. ,,Îmi doresc ca peste câţiva ani, să fiţi mândri că faceţi parte din Serviciu, şi despre voi oamenii să vorbească cu admiraţie şi respect. Putem obţine acest lucru cu eforturi comune, cu răbdare şi sacrificiu. Sunt convinsă că putem conta pe profesionalismul, integritatea şi devotamentul dumneavoastră”, a declarat doamna Prim-ministru.

 


Alexandr Esaulenco, director al Serviciului de Informaţii şi Securitate, în alocuţiunea sa a făcut o retrospectivă a evenimentelor ce au marcat şi au contribuit la evoluţia serviciului de intelligence, reprezentând astăzi o instituţie capabilă să gestioneze o gamă diversificată de riscuri de securitate.

 


Dumnealui a vorbit despre relaţiile de cooperare şi intensificarea schimbului de informaţii atât cu partenerii naţionali, cât şi cu serviciile de intelligence străine. În context, a fost exprimată deschiderea pentru un dialog pragmatic şi sprijin reciproc în realizarea misiunii fundamentale de asigurare a securităţii naţionale şi de informare a factorilor beneficiari în stat asupra intereselor strategice ale Republicii Moldova.

 


La fel, directorul SIS a consemnat şi unele schimbări instituţionale aflate în derulare ce au menirea de a îmbunătăţi şi asigura un cadru funcţional adecvat, astfel ca Serviciul să aibă capabilitatea de a-şi onora angajamentele faţă de stat, cetăţean şi societate. „Riscurile de securitate, cum ar fi cele de ordin social, economic, tendinţele extremiste, terorismul şi multe alte ameninţări ne obligă la asigurarea unei capacităţi sporite de adaptare şi reacţie promptă. Profesia ne impune să fim flexibili la schimbările mediului de securitate,  să ne dezvoltăm continuu şi să prezentăm abordări şi atitudini noi pe toate domeniile de activitate. Voi depune toate eforturile ca instituţia să fie una puternică sub toate  aspectele atât intelectual, cât din punct de vedere al capacităţii operaţionale”, a declarat dl Alexandr Esaulenco.

 


În alocuţiunea sa, directorul SIS a mulţumit ofiţerilor de informaţii, dar şi foştilor angajaţi ai Serviciului pentru profesionalism, dedicaţie, păstrarea tradiţiilor şi valorilor instituţionale şi protejarea intereselor naţionale. Totodată, cuvinte de recunoştinţă au fost rostite şi în adresa veteranilor, rezerviştilor şi combatanţilor pentru sacrificiul, spiritul patriotic şi capacitatea de a face faţă celor mai dificile sarcini pentru ca Republica Moldova să-şi trăiască prezentul şi să-şi poată construi de sine stătător viitorul.

 


Tot în cadrul festivităţii, în semn de apreciere pentru rezultate remarcabile obţinute în activitate, mai multor ofiţeri le-au fost conferite distincţii de stat şi departamentale.

 

În dimineaţa zilei de astăzi, Alexandr Esaulenco şi membrii Colegiului Serviciului de Informaţii şi Securitate au adus un omagiu eroilor organelor securității statului, prin depuneri de flori la monumentul ce le-a fost dedicat, din scuarul instituției.

 

09.09.2019