User menu

Ofiţerii Serviciului de Informaţii şi Securitate, convocaţi în şedinţă de bilanţ

Miercuri, 12 februarie curent, a avut loc ședința lărgită a Colegiului Serviciului de Informații și Securitate al Republici Moldova în cadrul căreia au fost puse în discuție rezultatele activității instituției în anul 2019 și enunțate obiectivele prioritare pentru anul 2020.

 

Reuniunea a fost prezidată de către Alexandr Esaulenco, director al SIS, la eveniment fiind prezenți Igor Dodon, președinte al Republicii Moldova, Comandant Suprem al Forțelor Armate, Alexandru Jizdan, președinte al Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, Nicolae Posturusu, secretar general al Aparatului președintelui Republicii Moldova, precum și Andrei Onofrei, șef serviciu din cadrul ConsiliuluiSuprem de Securitate al Republicii Moldova.

 

Alocuțiunea directorului SIS Alexandr Esaulenco a debutat cu enumerarea principalilor factori de risc la adresa securității naționale de natură internă și externă ce s-au conturat în perioada evaluată, dar și acțiunile Serviciului orientate în direcția anihilării acestora atât din punct de vedere informativ, cât și contrainformativ.

 

Adițional, a fost prezentată o retrospectivă statistică a rezultatelor instituției înregistrate în anul 2019, ce au servit ca temei de inițiere a unui șir de măsuri de competență de către structurile abilitate în vederea prevenirii și contracarării manifestărilor negative cu potențial de subminare a suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova.

 

În speță, directorul SIS s-a axat pe aspectele operaționale derulate de către Serviciu în perioada de referință, și anume, pe dimensiunea informațiilor externe cu referire la poziția principalilor actori geostrategici vizavi de contextul regional, dar și în particular ce vizează Republica Moldova.

 

De asemenea, a fost evaluată activitatea contrainformativă, care a constituit pilonul central al investigațiilor desfășurate în anul 2019, fiind axată pe elucidarea vulnerabilităților existente din punct de vedere social, economic, politic, militar, cibernetic, de infrastructură, dar și de natură umană, care ar putea servi temei de explorare de către adversari.

 

Totodată, au fost remarcate și amenințările regionale, care, din perspectiva poziției Republicii Moldova au repercusiune directă, în context, fiind reliefate pericolele transfrontaliere, războaiele informaționale, flagelul extremist-terorist și manifestările de tip hibrid.

 

În concluzie, directorul Alexandr Esaulenco a menționat implicarea pro activă a Serviciului atât sub aspect de prevenire, cât și de contracarare, și anume, informarea promptă a factorilor decizionali, realizarea continuă a unui schimb de informații cu partenerii externi, promovarea culturii de securitate în rândul societății, prin multiple activități demarate sub egida SIS, desfășurarea măsurilor speciale de investigații în comun cu organele de ocrotire a normelor de drept.

 

Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, a declarat că anul 2019 a fost foarte complicat și plin de provocări, menționând implicarea activă a Serviciului în prevenirea riscurilor, în combaterea amenințărilor și aspirațiilor subversive, generate de forțe extremiste, atât interne, cât și externe. La fel, dumnealui a reiterat necesitatea utilizării tuturor pârghiilor legale pentru a contracara acțiunile de limitare a eficienței și funcționalității organelor statului. În context, șeful statului a punctat și unele priorități pentru anul curent care presupun asigurarea stabilității și continuității proceselor de reformare a societății, atenționând asupra a noi riscuri și amenințări în adresa Republicii Moldova. „Vă încurajez să rămâneți în continuare echidistanți, departe de bătăliile politice, să manifestați profesionalism, să promovați valorile democratice și să acționați doar în interesul asigurării securității naționale și a cetățenilor Republicii Moldova”, a conchis președintele Republicii Moldova.

 

La finalul ședinței, directorul Serviciului de Informații și Securitate a enumerat prioritățile instituționale trasate pentru anul 2020, care reies din evaluarea situației regionale, dar și a eventualei impredictibilități ce ar putea influența procesele interne, precum și continuarea asigurării măsurilor de competență în vederea garantării unui climat de securitate națională.

 

Prioritar, acțiunile vor fi orientate în direcția anihilării manifestărilor informativ-subversive în vederea neadmiterii ingerințelor de natură să influențeze procesele din sectoarele de importanță națională, elucidării factorilor de risc cu potențial destabilizator ce se înscriu în tacticile războiului de tip „hibrid”, gestionarea riscurilor de securitate relevate în anul curent și a amenințărilor de natură externă cu consecințe asupra climatului de securitate națională.

 


12.02.2020