User menu

Dosare de arhivă

Conform Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova (nr. 880-XII din 22.01.1992), arhiva fostului Minister al Securităţii Naţionale a fost transformată în depozit special de stat, făcând parte din Fondul arhivistic al Republicii Moldova. Administrarea, evidenţa, completarea, păstrarea şi utilizarea documentelor de arhivă se efectuează în conformitate cu Legea sus - menţionată, Regulamentul Fondului Arhivistic de Stat aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 352 din 27 mai 1992, precum şi actele departamentale interne.

În depozitul special al Serviciului de Informaţii şi Securitate sunt stocate la păstrare peste 70 de mii dosare, structurate în 5 fonduri:

  • fondul materialelor documentare de administrare internă al Serviciului de Informaţii şi Securitate;
  • fondul materialelor documentare ce vizează activitatea Serviciului de Informaţii şi Securitate;
  • fondul dosarelor judiciare iniţiate în privinţa persoanelor care au fost supuse represiunilor politice în perioada regimului totalitar;
  • fondul materialelor documentare de filtrare şi trofeu în privinţa persoanelor repatriate în ţară în primii ani după cel de-al doilea război mondial şi foştii prizonieri de război;
  • fondul dosarelor personalului organelor securităţii de stat.

Materialele documentare din fondul dosarelor judiciare iniţiate în privinţa persoanelor care au fost supuse represiunilor politice în perioada regimului totalitar se referă la anchetarea a 28 mii 984 persoane, ulterior condamnate în baza deciziilor organelor de stat judiciare şi extrajudiciare („Osobaia Troika”, „Comisia NKVD”, „Consfătuirea specială”, „Tribunalul militar al trupelor NKVD”). Dosarele au fost intentate, în deosebi, în baza art. 54 (infracţiuni contrarevoluţionare) Cod Penal al R.S.S. Ucrainene aplicat în RSS Moldovenească până în anul 1961, iar după 1961 în baza Codului Penal al RSS Moldovenească  (agitaţie şi propagandă antisovietică).

 

Dosarele de arhivă din fondul de filtrare şi trofeu vizează persoanele supuse controlului de stat la reîntoarcerea lor în ţară în primii ani de după al doilea război mondial. În această categorie se includ cei care au îndeplinit serviciul militar în perioada anilor 1941-1944 în armata română, persoane care s-au aflat la munci forţate în Germania, precum şi cei care au fost în prizonierat în lagărele de concentrare din Europa de Vest.

 

Informaţiile care prezintă interes politico-social şi istorico-ştiinţific pot fi furnizate la solicitare din depozitul special al Serviciului de Informaţii şi Securitate în conformitate cu cadrul juridic naţional.