User menu

Cooperarea Internațională

Securitatea Republicii Moldova este o parte componentă a securităţii mondiale. Emergenţa ameninţărilor asimetrice în epoca globalizării contemporane implică necesitatea consolidării relaţiilor de parteneriat durabil în cadrul sistemului complex al comunităţii informative în scopul diminuării riscurilor ce pun în pericol securitatea naţională şi regională.

 

Prevenirea şi contracararea ameninţărilor la adresa securităţii Republicii Moldova este un demers în care Serviciul de Informaţii şi Securitate cooperează cu serviciile speciale şi structurile partenere în plan regional şi internaţional. După anul 1991, odată cu fondarea instituţiei, evoluţia raporturilor de cooperare ale SIS a cunoscut o dinamică pozitivă, îmbrăcând varii forme: schimb de informaţii şi expertiză, participare la evenimente de profil şi realizare de operaţiuni comune cu partenerii externi.

 

În contextul politicii de integrare a Republicii Moldova în structurile Uniunii Europene, Serviciul îşi propune ca imperativ aderarea la platformele informative regionale, stabilirea şi promovarea relaţiilor bilaterale şi multilaterale cu instituţiile de profil de pe arena internaţională. Scopul urmărit în această interacţiune este orientat spre realizarea intereselor fundamentale de securitate naţională şi implicarea activă a SIS în crearea unui climat adecvat de securitate regională şi europeană, având ca finalitate promovarea imaginii Republicii Moldova nu doar în calitate de consumator, dar şi generator de securitate.