User menu

Contrainformaţii militare

Activităţile pe linia contrainformaţiilor militare sunt orientate în vederea realizării într-o concepţie unitară a măsurilor de identificare, prevenire şi anihilare a factorilor cu potenţial de periclitare pe dimensiunea militară a securităţii de stat a Republicii Moldova.

 

Drept prioritare constituie activităţile de competenţă desfăşurate în scopul asigurării protecţiei faţă de factorii subversivi din exterior şi interior, precum şi contracarării acţiunilor ce au drept scop prejudicierea intereselor securităţii Republicii Moldova, cum ar fi: spionaj, trădare de Patrie, tentative de transmitere ale unor date ce cad sub incidenţa informaţiilor clasificate ş.a.

 

Consolidarea unei centuri de siguranţă sub aspect contrainformativ în componentele Forţelor Armate ale Republicii Moldova contribuie la asigurarea climatului naţional, cât  şi a celui regional de securitate.