User menu

SIS s-a autosesizat referitor la “întâlnirea secretă” de la Bălţi din 5 iunie 2014

Colateral efectului mediatic produs recent în/de unele portaluri autohtone de ştiri prin lansarea genericului de natură să provoace indignare şi panică în societate, gen „…iniţiativa Başcanului UTAG, Mihail Formuzal, cu privire la constituirea „gărzilor populare” în autonomie, prin intermediul cărora factorul extern pregăteşte o intervenţie militară în Republica Moldova”, precum şi „Tensiuni în sudul Moldovei! Formuzal vrea, de urgenţă, gărzi populare în Găgăuzia” – Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) s-a autosesizat.

 

În mod special, SIS a luat act de pretinsa iniţiativă lansată de participanţii laîntâlnirea secretă de la Bălţi din 5 iunie 2014 (Mihail Formuzal, Mihail Garbuz, Veaceslav Perju, Sveatoslav Mazur, Episcopul Markel) care prevede: „pregătirea unei revolte a minorităţilor etnice la Comrat şi Bălţi împotriva autorităţilor legitime ale statului”, „recrutarea unor detaşamente populare, ce ar urma să fie antrenate la escaladarea unor conflicte interne, declanşarea unui război informaţional contra autorităţilor Republicii Moldova”.

 

În contextul enunţat, reiterăm că prin măsuri specifice derulate, Serviciul de Informaţii şi Securitate acţionează continuu pentru prezervarea ordinii constituţionale, protejarea valorilor supreme ale statului şi asigurarea exercitării neîngrădite a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor consfinţite prin Constituţia Republicii Moldova.

 

Concomitent, Serviciul de Informaţii şi Securitate întreprinde constant eforturile necesare în scopul anihilării oricăror mişcări secesioniste sau de escaladare a tensiunii de către „promotorii” vectorului eurasiatic – , în detrimentul segmentului larg de populaţie care sprijină ireversibilul parcurs european al ţării noastrePrin urmare, SISîn strictă concordanţă a competenţelor instituţionale stabilite de legislaţia naţională în vigoare – este pregătit să descurajeze, prin contracarare, agresiunile asupra valorilor identitare ale statului, concretizate în acţiuni autonomist-separatiste, inclusiv să prevină şi să combată riscurile şi ameninţările de securitate implicate de existenţa în Republica Moldova a unor posibile grupuri paramilitare sau/şi indivizi adepţi ai ideologiilor extremiste.  

 

“10” iunie 2014