User menu

Comunicat de presă

În legătură cu acţiunile Î.I. „Tomailî - Argo”, Serviciul de Informaţii şi Securitate (în continuare Serviciul) face următoarele precizări: 
    
În contextul neexecutării de către Î.I. „Tomailî – Argo” a obligaţiunilor stabilite în Contractul de colaborare nr. 182/08 din 30 octombrie 2008 de construcţie a complexului locativ din str. Grenoble 159 (str. T.Strişcă 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6), în special a pct. 2.4.  lit. c) (după expirarea termenului de trei ani din data începerii construcţiei fiind ridicate doar trei nivele din cele optsprezece preconizate),  precum şi în legătură cu modificarea proiectelor de construcţie fără acordul prealabil al Serviciului şi al investitorilor acestuia, la 08 mai 2012 Serviciul a remis spre examinare în adresa ÎI ”Tomailî-Argo” acordul adiţional nr.3 de reziliere a contractului de colaborare pe cale amiabilă.
    
Totodată, a fost adus la cunoştinţă că compania de construcţie desemnată, care va prelua şi finaliza lucrările la complexului locativ din str. T.Strişcă, este SRL „Alştconstruct”. În acest sens, Serviciul  a solicitat în termen de 5 zile transmiterea materialelor ce ţin de valoarea lucrărilor executate, investiţiile achitate de către colaboratorii Serviciului, persoanele fizice din cadrul proiectului „Casa Ta” şi persoana juridică SRL „Mebax-Dublu”.
    
În rezultatul refuzului de semnare a acordului nr. 3 din 08 mai 2012 şi transmitere a materialelor către SRL „Alştconstruct” în termen de 5 zile, Colegiul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, în temeiul pct. 2.1. lit. b) şi pct. 8.3. din contract, art. 747 şi 735 din Codul civil, a anunţat ÎI „Tomailî-Argo” despre rezilierea unilaterală a Contractului de colaborare  nr. 182/08 din 30 octombrie 2008, începînd cu data de 15 mai 2012.

 

Sesizăm opinia publică că, după informarea ÎI „Tomailî-Argo” despre rezilierea unilaterală a contractului de colaborare de către Serviciu, în adresa colaboratorilor SIS şi investitorilor proiectului „Casa Ta”, participanţi la construcţia complexului locativ din str. T.Strişcă, au parvenit scrisori cu semnătura dlui Ivan Tomailî, precum că Î.I. „Tomailî-Argo” urmează să transmită către SRL „Alştconstruct” actele solicitate, iar, pentru credibilitate, pe verso, este prezentată scrisoarea SIS din 08 mai curent. Urmînd logica expunerii: responsabil în faţa contractanţilor devenind deja SRL „Alştconstruct” – fapt total nefondat şi care nu corespunde realităţii.

 

La data de 30 mai curent, Serviciul a solicitat de la ÎI „Tomailî-Argo” în termen de 10 zile să transmită contractele încheiate cu investitorii (persoane fizice, juridice) în construcţia de pe str. T. Strişcă, informaţia privind contractele în cauză, sumele transferate companiei pînă la ziua de 30 mai 2012, documentaţia de proiect, toate drepturile şi obligaţiile rezultate în baza contractului de colaborare nr.182/08 din 30 octombrie 2008, în vederea identificării şi desemnării unui nou antreprenor pentru finalizarea construcţiei. De asemenea, ÎI „Tomailî-Argo” urma să asigure radierea înscrierii în calitate de coproprietar din Registrul bunurilor imobile, cu preavizarea investitorilor despre rezilierea contractului de colaborare cu Serviciul şi stoparea achitării investiţiilor în construcţia nominalizată.

 

Cu referire la noul antreprenor, acesta urmează să fie identificat şi desemnat în condiţiile Legii nr. 179-XVI din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat.

 

De menţionat că în perioada de referinţă au fost expuse opiniei publice diverse versiuni pe marginea situaţiei create, un lucru stabilindu-se cert: pierderea încrederii în capacităţile Î.I. „Tomailî–Argo” de a-şi onora obligaţiunile contractuale faţă de colaboratorii Serviciului de Informaţii şi Securitate şi investitorii proiectului „Casa Ta”.

 

Informaţiile cu referire la acest caz au fost remise către Procuratura Generală a Republicii Moldova.

 

08 iunie 2012