User menu

Comunicare și relații publice

Pornind de la dezideratul valorificării capitalului de încredere din partea societăţii, promovarea imaginii Serviciului pe plan naţional şi internaţional, edificarea unei culturi de securitate, conştientizarea scopului şi esenţei unui serviciu de intelligence – , sunt angajamente plenar asumate şi respectate la nivel instituţional.

 

Creşterea permanentă a aşteptărilor societăţii faţă de Serviciul de Informaţii şi Securitate determină redimensionarea componentei de comunicare şi informare publică, prin extinderea şi amplificarea programelor de dialog, în vederea cunoaşterii şi înţelegerii agendei instituţiei pe palierul informaţional.

 

Politica de informare în domeniul asigurării securităţii statului este realizată de către Purtătorul de cuvânt al Directorului SIS, ofiţerii de comunicare şi ofiţerii relaţii publice ai instituţiei, misiunea cărora constituie responsabilizarea instituţiei faţă de societate.

 

Comunicatorii  îşi desfăşoară activitatea pe dimensiunea promovării  şi consolidării relaţiilor de parteneriat cu societatea civilă, mijloacele de informare în masă, comunitatea de experţi, cu garantarea necondiţionată ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi asigurarea intereselor societăţii, în general, şi ale Serviciului, în particular.

 

Realizarea activităţilor de comunicare şi relaţii publice în diverse domenii ale vieţii sociale urmează să fie asigurată prin respect reciproc, integritate, transparenţă, corectitudine şi cooperare, fiind promovate şi implementate standardele culturii de securitate în spiritul cunoaşterii riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii Republicii Moldova, întru edificarea unei societăţi libere şi democratice.

Comunicatori ai SIS:


 /373 22/ 239410
                                                                                                /373 22/ 232790
                                                                                               
                                                                                                  e-mail: press@sis.md
pagina web:  www.sis.md