User menu

Comisia de atestare

Procedura de atestare a ofiţerilor de informaţii şi securitate este organizată şi realizată de către Comisia de atestare din cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate.

 

Fiind urmărit dezideratul major – formarea unui corp distinct de ofiţeri de informaţii într-o echipă de elită – sunt aplicate metode speciale care se identifică cu obiectivul primordial de apreciere a rezultatele activităţii de serviciu, evaluarea cunoştinţelor în domeniul operat, aptitudinilor şi capacităţilor profesionale în raport cu funcţia exercitată. 

 

Cu regularitate, la un anumit interval de timp inclusiv la necesitate, în conformitate cu prevederile actelor departamentale ale instituţiei, efectivul SIS sunt supuşi unui test privind:

  • calităţile profesionale şi morale, corespunderea funcţiei exercitate;
  • asigurarea promovării în funcţie şi atribuirea categoriilor de calificare; 
  • formarea personalului de rezervă din punct de vedere al integrităţii pentru a fi desemnat în posturile vacante sau/şi promovarea în serviciu;
  • identificarea necesităţilor de instruire, stimulării procesului de perfecţionare profesională, îmbunătăţirii calităţii de exercitare a obligaţiilor funcţionale, sporirii responsabilităţilor în activitate şi educarea ofiţerului de informaţii în spiritul patriotismului;
  • motivarea ofiţerului de informaţii, inclusiv, prin remunerarea muncii în concordanţă cu rezultatele obţinute în activitate.