User menu

Combaterea terorismului

Un domeniu distinct de activitate îl constituie implementarea politicilor naţionale de protecţie antiteroristă, investigarea operativă şi coordonarea activităţilor de combatere a acestui fenomen. Fiind o structură cu capacităţi anticipative consolidate şi capabilităţi de răspuns, Serviciul are drept sarcină de bază prevenirea şi combaterea terorismului - unul dintre cele mai grave riscuri la adresa securităţii naţionale şi internaţionale.

 

Componenta informativă asigură culegerea informaţiilor privind evoluţiile purtătoare de risc, în contextul aspiraţiilor regionale ale structurilor terorismului internaţional şi manifestărilor elementului radical-extremist intern. Subunităţile specializate planifică şi realizează activităţi de prevenire şi descoperire a ameninţărilor ce vizează pregătirea de acte teroriste.

 

Centrul Antiterorist al SIS este organul responsabil de coordonarea tehnică a măsurilor de prevenire şi combatere a terorismului desfăşurate de către autorităţile publice competente. Sarcinile de bază sânt evaluarea ameninţărilor teroriste la securitatea naţională, acumularea şi analiza informaţiilor despre starea şi tendinţele de extindere a fenomenului, asigurarea unui schimb pertinent de informaţii cu autorităţile care desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a terorismului, inclusiv din străinătate.

 

Detaşamentul cu Destinaţie Specială „Alfa" al Serviciului de Informaţii şi Securitate este o subunitate specializată, cu sarcini în combaterea terorismului pe teritoriul ţării, precum şi în localizarea, curmarea actelor de terorism împotriva cetăţenilor RM aflaţi peste hotare, anihilarea activităţii infracţionale a grupărilor de crimă organizată, eliberarea ostaticilor şi reţinerea criminalilor daţi în urmărire.

 

Evenimentele de impact care au avut loc în diferite ţări ale lumii au făcut necesară reorganizarea subunităţii în vederea corelării activităţii cu noii factori de risc pentru securitatea Republicii Moldova.