User menu

Colegiul

COLEGIUL SERVICIULUI DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA

 

Colegiul reprezintă organul suprem de control şi dirijare a activităţii Serviciului de Informaţii şi Securitate, care aprobă concepţiile şi adoptă deciziile asupra celor mai importante probleme ale activităţii Serviciului, determină direcţiile prioritare de activitate ale subdiviziunilor.

 

Colegiul activează în bază de plan, ordinea pregătirii şi petrecerii şedinţelor Colegiului, a întocmirii hotărîrilor este determinată de Regulamentul Colegiului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.

 

Cadrul juridic al activităţii Colegiului îl constituie Constituţia Republicii Moldova, Legea privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Legea securităţii statului, Legea privind organele securităţii statului, Decretele Preşedintelui Republicii Moldova, Hotărîrile Parlamentului şi Guvernului, Ordinele şi Indicaţiile Directorului Serviciului, Hotărîrile Colegiului, alte legi şi acte normative departamentale care reglementează activitatea operativă de investigaţii.