User menu

Asigurarea securității informaționale

Spaţiul cibernetic ajunge să reprezinte o platformă confortabilă pentru pregătirea şi efectuarea crimelor informatice, a actelor de terorism cibernetic şi a altor acţiuni maliţioase, menite să afecteze, direct sau indirect, securitatea naţională. Astfel, penetrarea sistemelor informaţionale sau de comunicaţii electronice ale autorităţilor administraţiei publice şi ale altor instituţii şi întreprinderi de stat sau private, în cadrul cărora se gestionează informaţie sensibilă, poate duce la compromiterea confidenţialităţii, integrităţii sau disponibilităţii acestei informaţii, şi, prin urmare, la cauzarea prejudiciilor financiare sau de altă natură, inclusiv la afectarea securităţii statului. De asemenea, penetrarea sistemelor informatice aferente infrastructurii critice ale Republicii Moldova poate duce la obţinerea controlului neautorizat asupra acestor sisteme, şi, în consecinţă, la afectarea proceselor economice, sociale, politice, informaţionale, militare etc.

 

Totodată, natura globală a sistemelor informaţionale şi a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi natura transnaţională a criminalităţii informatice necesită o coordonare strânsă între toate instituţiile responsabile atât la nivelul naţional, cît şi la nivel global.

 

În acest context, una dintre misiunile primordiale este prevenirea şi combaterea agresiunilor din mediul virtual, intern sau extern, îndreptate spre sistemele informatice şi de comunicaţii electronice de importanţă statală. Această misiune este realizată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin intermediul următoarelor procese operaţionale:

  • elaborarea propunerilor privind asigurarea securităţii informatice, elaborarea şi promovarea politicii de stat şi exercitarea controlului în domeniul asigurării protecţiei informaţiei atribuite la secretul de stat în spaţiul cibernetic;
  • crearea, asigurarea funcţionării şi securităţii sistemelor guvernamentale de comunicaţii electronice, elaborarea strategiei şi realizarea politicii naţionale în domeniul creării, administrării şi asigurării funcţionării şi securităţii sistemelor speciale de comunicaţii electronice;
  • asigurarea conducerii ţării, a ministerelor, departamentelor şi a altor autorităţi publice, inclusiv şi în străinătate, conform Nomenclatorului întocmit de Guvern, cu legătură guvernamentală, cifrată, secretă şi cu alte tipuri de telecomunicaţii, organizarea şi asigurarea siguranţei exploatării lor;
  • depistarea emiterilor radio ale mijloacelor radioelectronice emiţătoare a căror activitate periclitează securitatea de stat.