User menu

Asigurarea securității economice

Securitatea economică este o componentă a securităţii naţionale şi rezidă într-o  stare a economiei, manifestată prin legalitate, echilibru şi dezvoltare. Serviciul identifică vulnerabilităţi şi cauze ce pot submina sau/şi afectează securitatea economică a statului; intervine prin informarea autorităţilor abilitate, în dependenţă de caz, situaţie sau ameninţare, pentru a fi întreprinse măsuri de prevenire sau contracarare. Valorificarea informaţiilor se efectuează preponderent de către instituţiile cu putere decizională din ţară, prin măsuri administrative, legislative, penale şi contravenţionale, economice, politice şi sociale.

 

Activităţile sunt efectuate în vederea obţinerii informaţiilor utile şi indispensabile la securizarea atributelor economice de bază ale ţării, cum este suveranitatea economică şi financiară, apărarea, precum şi promovarea intereselor economiei naţionale, în ţară şi în exterior. În acest scop, prin investigaţii şi măsuri speciale, sunt identificaţi preventiv factorii din interiorul ţării şi din exterior, care se prezintă a avea direcţionări şi efecte cu caracter distructiv.

 

Principale segmente ale securităţii economice, monitorizate şi protejate, sunt securitatea energetică, financiară, bancară şi nebancară, securitatea ramurilor strategice ale economiei naţionale şi a întreprinderilor de importanţă vitală, inclusiv prin prevenirea situaţiilor excepţionale.

 

În acelaşi timp, sunt realizate activităţi de prevenire şi combatere a crimei organizate transfrontaliere şi a finanţării mişcărilor cu caracter extremist-terorist. Manifestările de corupţie de asemenea pot constitui obiect de investigaţie, dacă afectează direct sau indirect securitatea naţională.