User menu

Apărarea ordinii constituționale

Protejarea ordinii constituţionale este sarcina strategică a Serviciului, prin consacrarea valorilor fundamentale ale statului şi asigurarea intangibilă a drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor Republicii Moldova.

 

Pe acest palier sunt elaborate şi se realizează sistemic un complex de măsuri informative şi contrainformative cu caracter operaţional, canalizate la depistarea, prevenirea şi contracararea fenomenelor extremist-teroriste, care au la bază motive  etnice, religioase şi de altă natură, direcţionate la pregătirea sau săvârşirea unor infracţiuni orientate la subminarea securităţii Republicii Moldova, prin atentarea la bazele ordinii constituţionale, autorităţilor publice legal alese.

 

Subunitatea de profil a SIS este implicată în supravegherea proceselor axate pe respectarea, apărarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor Republicii Moldova – , din perspectiva preîntâmpinării oportune a premiselor ce pot provoca explozii sociale, exprimate prin conflicte interetnice sau confesionale, pasibile să degenereze în dezordini în masă.

           

În vizorul Serviciului sunt plasate procesele, care atentează la integritatea şi suveranitatea teritorială a Republicii Moldova, exprimate prin tendinţe autonomist-separatiste.

 

Finalitatea procesului operaţional derulat este materializată în produse analitice destinate beneficiarilor legali (Preşedinţie, Parlament, Guvern), care servesc drept suport în procesul decizional vizavi de prevenirea şi contracararea unor pericole în adresa securităţii statului.