User menu

Activitatea informativă externă

Activitatea informativă externă desfăşurată de SIS are drept scop realizarea măsurilor sistemice orientate spre: culegerea, analiza, procesarea şi evaluarea informaţiilor relevante în raport cu securitatea naţională, îndreptate spre identificarea şi prevenirea activităţilor, individuale şi/sau de grup, care pot periclita independenţa, integritatea şi suveranitatea Republicii Moldova; submina autorităţile de stat; precum şi pune în pericol fundamentele economice ale statului.

 

Cumulul datelor cu caracter informativ extern sunt necesare pentru adoptarea deciziilor relevante şi eficiente în ceea ce priveşte realizarea intereselor naţionale în domeniul securităţii Republicii Moldova.

 

De asemenea, sunt desfăşurate măsuri de culegere, analiză, procesare şi evaluare a informaţilor politice, economice, ştiinţifice/tehnologice ce ţin de state şi organizaţii străine, alianţe politice şi economice, grupuri şi persoane, în special cele care demonstrează intenţii, potenţial, planuri ascunse sau activităţi clandestine îndreptate împotriva securităţii naţionale.

 

De menţionat, că totalitatea acţiunilor din cadrul activităţii informative externe nu poartă caracter de infracţiune şi duc în sine intenţii exclusiv paşnice.